Onze vacatures.
Nos postes vacantes.

Medewerk.ster Administratie en Communicatie

Assistant.e Administratif et de Communication

De administratieve en communicatiemedewerker biedt ondersteuning bij diverse administratieve werkzaamheden aan alle afdelingen van Aksent vzw en zorgt voor een nauwgezette externe online en offline communicatie.

L'assistant administratif et de communication fournit un soutien pour diverses activités administratives à tous les départements d'Aksent vzw et assure une communication externe de qualité en ligne et hors ligne.

Centrumverantwoordelijke Lokaal Dienstencentrum Schaarbeek

Responsable Centre de Services Locaux Schaerbeek

De centrumverantwoordelijke neemt de eindverantwoordelijkheid van zowel de operationele functionering alsook de strategische uitbouw van het Lokaal Dienstencentrum Schaarbeek. Hij/zij doet dit in nauwe samenwerking met de collega centrumleider.ster van het LDC in Evere en rapporteert aan de algemeen coördinatrice. Hij/zij geeft leiding en coaching aan een team van +/- 6 doelgroepmedewerker.sters en draagt actief bij aan een positief verloop van hun traject bij Aksent vzw.

Le/la responsable du centre assume la responsabilité finale du fonctionnement opérationnel et du développement stratégique du Centre de services local de Schaerbeek.
Il/elle le fait en étroite collaboration avec la directrice du centre d’'Evere et rend compte à la
coordination générale.
Il/elle gère et encadre une équipe de +/- 6 employé.e.s en insertion socio-professionnelle et contribue activement au développement positif de leur carrière chez Aksent vzw.