Aanvullende thuishulp

Aide à domicile

De dienst aanvullende thuishulp helpt u uw huishouden in orde te houden. Onze meertalige collega’s helpen u met allerlei huishoudelijke taken. Ons doel is tenslotte dat u zo lang mogelijk op een goede manier thuis kan blijven wonen in uw vertrouwde omgeving.

Woont u in of in de nabijheid van Schaarbeek of Evere?

Hebt u nood aan hulp in uw dagelijks leven maar weet u misschien niet goed hoe?

Hebt u iemand die al voor u zorgt maar het wordt hem of haar teveel?


Aarzel niet om ons te contacteren. De verantwoordelijke van de dienst komt tot bij u om uw specifieke nood te begrijpen en een oplossing te organiseren. Indien wij niet kunnen helpen zoeken we mee naar een duurzame oplossing.

Le service supplémentaire d'aide à domicile vous aide à maintenir votre foyer propre et en ordre. Nos collègues multilingues vous aident à accomplir toutes sortes de tâches ménagères. Après tout, notre objectif est que vous puissiez continuer à vivre chez vous, dans votre environnement familier, aussi longtemps que possible.

Vous habitez à Schaerbeek, à Evere ou dans les environs ?

Vous avez besoin d'aide dans votre vie quotidienne  mais vous ne savez peut-être pas comment faire ?

Vous avez quelqu'un qui prend déjà soin de vous mais c'est trop pour lui ou elle ?


N'hésitez pas à nous contacter. La personne en charge du service viendra vous voir pour comprendre votre besoin spécifique et organiser une solution. Si nous ne pouvons pas vous aider, nous vous aiderons à trouver une solution durable.


Waar kunnen wij u mee helpen?

Comment pouvons-nous vous aider?

 • kuisen
 • afwassen
 • koken
 • boodschappen doen
 • de was doen
 • kleine herstellingen aan kledij
 • ...
 • le nettoyage
 • la vaisselle
 • la cuisine
 • les courses
 • le linge
 • les petites réparations aux vêtements
 • ...

We werken aan geïndividualiseerde sociale tarieven op basis van je financiële draagkracht zodat deze dienst voor iedereen toegankelijk is!


Nous travaillons sur des tarifs sociaux individualisés en fonction de vos moyens financiers afin que ce service soit accessible à tous !02 240 71 94